Prijs nl Prijs Louboutin Schoenen Schoenen Vrolijkespreeuw Prijs Louboutin Vrolijkespreeuw Louboutin nl Schoenen HE2YWD9I
Reebok reebok Club C Zilver Syn Sneakers 85 Schoenen Classics Dames CrxodWBe
Store Sneakers Up Free Official Led Shoes Light Shipping nOkwPX80
Printer-friendly version

Wanneer het verstrekken van een bepaalde inlichting in de voorgeschreven vorm of binnen de opgelegde termijn een nadeel aan de onderneming kan berokkenen, kan het ondernemingshoofd enkel voor de volgende punten een afwijking aanvragen:

 • de omzet in absolute waarde en de uitsplitsing ervan per onderdeel,
 • inzake toekomstverwachtingen: de voorgenomen inplanting van nieuwe verkooppunten voor ondernemingen van de distributiesector,
 • resultatenrekening per onderdeel.

Procedure

 • het verzoek vermeldt duidelijk voor welke punten de afwijking wordt aangevraagd en vermeldt eveneens of de afwijking betrekking heeft op de vorm of de termijn van de informatie;
 • het verzoek is voldoende gemotiveerd: het vermeldt de redenen waarom de mededeling van de informatie in de voorgeschreven vorm of termijn aan de onderneming schade kan berokkenen;
 • bij het verzoek worden alle documenten gevoegd nodig om de gegrondheid van het verzoek te beoordelen;
 • het comité onderzoekt het verzoek en in het verslag van het comité wordt het stand- punt van de partijen weergegeven;
 • het volledig dossier wordt aan de Algemene Directie Toezicht van de Sociale Wetten toegestuurd;M51spd3y Pumps Gabor Www Zilver Dames Schoenen 4RSAqc5j3L
 • het dossier wordt voor advies voorgelegd aan het Comité ad hoc, gevormd in de schoot van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven;
 • het Comité ad hoc brengt een advies uit en stelt de bevoegde ambtenaar ervan in kennis;
 • de bevoegde ambtenaar van de Algemene Directie Toezicht van de Sociale Wetten staat de afwijking toe of weigert ze en motiveert zijn beslissing; de afwijking kan niet geweigerd worden indien het Comité ad hoc eenparig instemt met het eventueel unaniem akkoord van het comité.

Vervangende informatie

Wanneer een afwijking wordt toegestaan op de voorgeschreven vorm van een bepaal- de informatie, moet aan het comité een vervangende, maar gelijkwaardige informatie verstrekt worden.

Wanneer een afwijking werd toegestaan op de voorgeschreven termijnen, zal de informatie verstrekt worden na verloop van een termijn die het ondernemingshoofd nauwkeurig aangeeft en aan de bevoegde ambtenaar bekendmaakt.

Regelgeving
Store Sneakers Up Free Official Led Shoes Light Shipping nOkwPX80
 • Artikels 65bis tot 65novies van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk (B.S. 18 september 1996)

De regelgeving is beschikbaar op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg in de rubriek Welzijn op het werk > Regelgeving.

Store Sneakers Up Free Official Led Shoes Light Shipping nOkwPX80